Không tìm thấy nội dung hoặc đã bị xóa (g004:bizuptop)!
Không tìm thấy nội dung hoặc đã bị xóa (g004:bizupslide)!
Không tìm thấy nội dung hoặc đã bị xóa (g004:whyus)!

BẢNG GIÁ

Start

Tháng
 • 01 Website
 • 01 tài khoản
 • CSDL dùng chung
 • Miễn phí 100MB lưu trữ
Basic

99.000.000đ

Tháng
 • 01 Website
 • 01 tài khoản
 • Tự động mời chat
 • Đính kèm tài liệu
 • Gửi mail khi không online
 • CSDL dùng chung
 • Tích hợp dữ liệu với CRM
 • Miễn phí 400MB lưu trữ
 • Báo cáo
Pro

399.000đ

Tháng
 • 05 Website
 • 05 tài khoản
 • Tự động mời chat
 • Đính kèm tài liệu
 • Gửi mail khi không online
 • Chuyển chat cho agent khác
 • CSDL dùng chung
 • Tích hợp dữ liệu với CRM
 • Miễn phí 1.000MB lưu trữ
 • Báo cáo
Enter

999.000đ

Tháng
 • 50 website
 • 20 tài khoản
 • Tự động mời chat
 • Đính kèm tài liệu
 • Gửi mail khi không online
 • Chuyển chat cho agent khác
 • CSDL riêng
 • Tích hợp dữ liệu với CRM
 • Miễn phí 1.000MB lưu trữ
 • Báo cáo

Nếu chưa tìm được gói phù hợp, vui lòng liên hệ theo số hotline 0948 471 686 để được tư vấn!

Không tìm thấy nội dung hoặc đã bị xóa (g004:bizupfooter)!